Bó cúc mẫu đơn hồng

1,200,000₫

Mô tả

Bó hoa cúc mẫu đơn 10 bông tone hồng gồm:

  • 10 bông cúc mẫu đơn hồng
  • Lá bạc
  • Phụ kiện giấy và nơ

Sản phẩm liên quan

 Bó cúc mẫu đơn hồng