Giỏ hoa sen trắng mix hồng trắng, cát tường tặng mẹ

650,000₫

Mô tả

Giỏ hoa gồm: 
- 10 bông hoa sen trắng
- Hoa hồng trắng, cát tường trắng xanh
- lá phụ
- giấy gói và nơ
- tặng kèm thiệp

Sản phẩm liên quan

 Giỏ hoa sen trắng mix hồng trắng, cát tường tặng mẹ